Commissaris van de Koning op werkbezoek bij Sûnenz en ZuidOostZorg
04 december 2020 

Commissaris van de Koning op werkbezoek bij Sûnenz en ZuidOostZorg

Afgelopen woensdag 2 december was Commissaris van de Koning Arno Brok op werkbezoek bij Sûnenz en ZuidOostZorg in Drachten. Een mooie kans voor de organisaties om te laten zien hoe zij samen met andere partijen in de gemeente samenwerken. Innovatie in de keten, van burger tot professional, stond daarbij centraal.

Samenwerking in gemeente Smallingerland

Tijdens het werkbezoek van Brok namen ZuidOostZorg en Sûnenz het bezoek mee in hun missie: er samen voor zorgen dat mensen langer gezond thuis kunnen blijven wonen. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid in en voor de maatschappij uiterst serieus”,  zegt Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg. “Maar we kunnen alleen een verschil maken als we het samen doen. Dat is ook wat we hier vandaag aan de Commissaris van de Koning hebben laten zien: alleen samen kom je tot nieuwe dingen en kom je verder.” Bij het werkbezoek waren daarom ook partners uit de gemeente, burgers die bij Sûnenz betrokken zijn en burgermeester van Smallingerland Jan Rijpstra aanwezig.

Commissaris onder de indruk van innovatief vermogen

Om hun punt te illustreren hadden ZuidOostZorg en Sûnenz meerdere partners uitgenodigd om innovaties te tonen die in die samenwerking zijn ontwikkeld. Zo werd de nieuwste generatie slimme medicatiedispensers getoond (Medido 3), een ‘heup-airbag’ voor ouderen (Wolk) en een manier om groot te beeldbellen via een slimme beamer (QwiekConnect). Indrukwekkend, volgens Brok, die benadrukte dat ZuidOostZorg en Smallingerland voorop lopen: “De wijze waarop in Smallingerland wordt samengewerkt is een mooi voorbeeld van hoe je samen aan innovatie kunt werken.”

Ketensamenwerking

Het tweede deel van het werkbezoek ging over de ketensamenwerking tussen verschillende zorgpartijen in Smallingerland. Met name de samenwerking tussen ZuidOostZorg en ziekenhuis Nij Smellinghe kreeg daarbij veel aandacht. “We richten ons samen op de regionale behandeling en ondersteuning van kwetsbare ouderen”, aldus Huizenga. “Ook de samenwerking met ouderenbonden en het stimuleren van een actieve leefstijl vanuit Sûnenz zijn daar een belangrijk onderdeel van. We willen de burger thuis zo goed mogelijk ondersteunen, daar gaat het om.” Een bezoek aan het Odensehuis Dirk Baron, het inloophuis voor mensen met dementie in Sûnenz, mocht daarom in het programma niet ontbreken.

Commissaris van de koning op werkbezoek

Over de schrijver
Reactie plaatsen