arrow_drop_up arrow_drop_down

GABC

Geriatrisch Advies-en Behandelcentrum

Bekijk de video over het GABC

Wilt u meer video's bekijken? Ga dan naar de videopagina, want daar vindt u meer video's over Sûnenz.

Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum

Heeft u voor een cliënt in uw praktijk extra geriatrische expertise nodig, maar is de vraag niet zo complex dat de cliënt naar de geriater moet? Dan kan de cliënt gezien worden bij het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum in Sûnenz. Het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum valt onder anderhalvelijnszorg en ondersteunt de huisarts bij diagnostiek en behandeling van de (kwetsbare) ouderen waarbij u als huisarts de regie houdt over de zorg.

Over het GABC

De specialist ouderengeneeskunde bekijkt samen met de geriatrie verpleegkundige naar de cliënt en diens omgeving. Samen met u als huisarts, de cliënt en de Specialist Ouderengeneeskunde, brengen we alles in kaart. Afhankelijk van de uitkomst en de wensen en behoeften van de cliënt kunnen verschillende disciplines zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog betrokken zijn bij het onderzoek en/of de behandeling. Het onderzoek is gericht op wat de cliënt nodig heeft om zelfstandig en veilig thuis te blijven functioneren. Het doel van het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum is om ouderen te ondersteunen bij het behouden van de zelfstandigheid, een actieve leefstijl en (het behoud van) psychosociale zelfredzaamheid onder regie van de huisarts. U kunt de patiënt ook rechtstreeks naar de geriatrie fysiotherapeut, ergotherapeut of de psycholoog binnen het geriatrisch Advies- en Behandelcentrum verwijzen.

Samenwerking met specialisten

Indien nodig wordt er vanuit het Advies- en Behandelcentrum overlegt met de geriater van Nij Smellinghe en de ouderenpsychiater van Van Andel (GGZ Friesland). Het doel is dat de patiënt op de juiste tijd bij de juiste behandelaar terecht komt.

Wie komt voor het GABC in aanmerking?

Wanneer er bij een oudere cliënt sprake is van gedragsproblematiek, achteruitgang van de cognitie of wanneer er sprake is van medicatie follow up bij cognitieve problemen kan de huisarts de cliënt doorverwijzen naar het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum. Voor een cliënt, ouder dan 70 jaar, met een onbegrepen ziektebeeld of geriatrische polymorbiditeit is een rechtstreekse verwijzing naar de geriater nodig. Cliënten jonger dan 70 jaar met dit beeld kunnen beter rechtstreeks naar de neuroloog worden verwezen.

Verwijzing via zorgdomein.nl

Patiënten kunnen via ZorgDomein naar het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum (voorheen Ouderenpoli) worden verwezen. U vindt het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum in ZorgDomein onder ZuidOostZorg. 

Downloads

Download hieronder de patiëntenfolder en het stappenplan voor het aanmelden van een patiënt via Zorgdomein. 
Wij gebruiken cookies!