arrow_drop_up arrow_drop_down

Regiopoli

Plenty of space for a smooth sub-title!

Uw bezoek aan de regiopoli

De Regiopoli heeft tot doel dat de huisarts in de eerste lijn extra ondersteuning krijgt bij het geven van een kwalitatief goede patiëntenzorg door het inhuren van expertise van medisch specialisten uit de tweede lijn en overige expertise waarbij gedacht kan worden aan een Physician Assistant of fysiotherapie uit de eerste lijn. De huisarts is èn blijft de behandelaar van de patiënt en krijgt aanvullend advies hoe de diagnostiek c.q. behandeling ingezet kan worden.

Hoe vindt de verwijzing plaats?

De verwijzing vindt plaats via Zorgdomein, zoals die nu ook wordt gebruikt voor de tweedelijns verwijzingen. De patiënt kan binnen uiterlijk twee weken terecht op de Regiopoli voor een consult. Bij de regiopoli kunt u afspraken maken met de cardioloog, dermatoloog, KNO (keel-neus-oor)-arts, longarts, MDL (maag-darm-lever)-specialist, orthopeed, Physician Assistent gynaecologie.

Patiëntendossier in de regiopoli

Voor de Regiopoli wordt in aanvang gewerkt met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat is gescheiden van het bestaande ziekenhuis-systeem en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen met betrekking tot privacy, veiligheid, autorisatie en identificatie. Vanuit dit EPD zijn er koppelingen met functionaliteiten die van belang zijn voor de patiënt, zoals: laboratorium, radiologie, pathologie en ECG. De huisarts krijgt na het bezoek van de patiënt aan de Regiopoli direct antwoord en een behandeladvies. Als de patiënt toch verwezen wordt naar de tweede lijn, kunnen de patiëntgegevens van de Regiopoli worden gekoppeld mits de patiënt daar toestemming voor geeft. Het gaat dan om correspondentie en uitslagen van het consult. In aansluiting op het gedachtegoed van de anderhalvelijnszorg, waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar blijft van de patiënt, is het streven dat in de toekomst dit patiëntendossier wordt gekoppeld aan het dossier en werkwijze van de huisarts.

Geen eigen risico voor de patiënt

Een consult in de Regiopoli valt niet onder het eigen risico van de patiënt. De patiënt hoeft voor deze zorg géén eigen bijdrage te betalen, omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering van Zorgverzekeraar De Friesland. Voorbereidend en/of aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een ECG, een bloedafname, urineonderzoek of een röntgenfoto vallen — zoals nu ook het geval is — wél onder het eigen risico. Ook de voorgeschreven medicijnen vallen onder het eigen risico.

Downloads

Download hieronder de verwijsprocedure en de verwijsindicatie
Wij gebruiken cookies!