arrow_drop_up arrow_drop_down

Verrichtingen

Plenty of space for a smooth sub-title!

Anderhalvelijnscentrum Sûnenz

Deze module biedt de mogelijkheid om patiënten voor verrichtingen door te verwijzen naar anderhalvelijnscentrum Sûnenz. Specialisten van Nij Smellinghe voeren deze verrichtingen uit. Als huisarts blijft u hoofdbehandelaar van de patiënt. Afhankelijk van de indicatie en de verrichting vindt de nacontrole plaats bij de specialist in Sûnenz of bij de huisarts.

Hoe vindt de verwijzing plaats?

Voor de Verrichtingen wordt in aanvang gewerkt met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat is gescheiden van het bestaande ziekenhuissysteem en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen met betrekking tot privacy, veiligheid, autorisatie en identificatie. Vanuit dit EPD zijn er koppelingen met functionaliteiten die van belang zijn voor de patiënt, zoals: laboratorium, radiologie, pathologie en ECG. De huisarts wordt na het bezoek van de patiënt direct geinformeerd.


Indien de patiënt toch verwezen wordt naar de tweedelijn, kunnen de patiëntgegevens van de Verrichting worden gekoppeld mits de patiënt daar toestemming voor geeft. Het gaat dan om correspondentie en uitslagen van het consult. In aansluiting op het gedachtegoed van de anderhalvelijnszorg, waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar blijft van de patiënt, is het streven dat in de toekomst dit patiëntendossier wordt gekoppeld aan het dossier en werkwijze van de huisarts.

Geen risico voor de patiënt

Een kleine verrichting binnen de anderhalvelijnsmodule van Sûnenz komt niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. De patiënt betaalt géén eigen bijdrage, omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering. Voorbereidend en/of aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek vallen, zoals nu ook het geval is — wél onder het eigen risico, evenals eventueel voorgeschreven medicijnen.

Scholing en kennis verbreden

Door een intensieve samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn wordt aandacht gegeven aan overdracht van kennis. Vanuit de huisartsen coöperatie Zuidoost Friesland wordt scholing geïnitieerd en georganiseerd met als doel uiteindelijk de verrichtingen ook door gespecialiseerde huisartsen uit te laten voeren. Wanneer u suggesties/wensen hebt betreffende het aanbod van verrichtingen voor specifieke indicaties dan horen wij dat graag van u.

Downloads

Download hieronder de patiëntenfolder
Wij gebruiken cookies!