Kunst Evaluatie

Welke projecten hebben wij gedaan?

Kunst evaluatie

Op deze pagina vind je meer informatie over de projecten die er zijn geweest in Sûnenz. We blikken terug op deze projecten en je kunt naslagwerken lezen over de evaluatie. "Wat hebben we met dit project bereikt?" 

Mear mei Muzyk

muziekproject op alle dagcentra van ZuidOostZorg 

Project gelukzoekers

In samenwerking met de Dansdivisie is een groep mensen aan de slag gegaan met de vraag ' wat is geluk?' 

Keramieken bij de Wiken

Samen met een kunstdocent gaat ZuidOostZorg met Keramieken in de Wiken een jaar lang structurele keramieklessen opzetten voor bezoekers van de dagbesteding, om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie.

Open atelier

Via het fonds voor Cultuurparticipatie is daarom een subsidie aangevraagd om op twee verschillende locaties een jaar lang doorlopend een ‘Open Atelier’ op te zetten voor mensen met (beginnende) dementie.