DemenTalent

Gemeente Ooststellingwerf

Vrijwilligerswerk oor mensen met dementie

Over DemenTalent

DemenTalent geeft mensen met dementie de mogelijkheid biedt om hun talenten te (her)ontdekken en te blijven deelnemen aan de samenleving. Binnen het project DemenTalent worden talenten van mensen met dementie gematcht met een geschikte plek om vrijwilligerswerk te doen.


DemenTalent heeft als doel om mensen met dementie te helpen om hun talenten en vaardigheden te benutten, ondanks de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt. DemenTalent brengt de talenten en interesses van mensen met dementie in kaart en koppelt hen aan passende vrijwilligersfuncties in de omgeving. Het biedt hen de kans om actief te blijven, hun tijd op een zinvolle manier te besteden en een gevoel van eigenwaarde te behouden.


Met nieuwe deelnemers aan het project DemenTalent wordt een uitgebreid intakegesprek gevoerd om hun talenten, interesses en de mogelijkheden in kaart te brengen. Vervolgens wordt er passend vrijwilligerswerk bij gezocht. Inmiddels zijn er landelijk mensen met dementie als vrijwilliger actief op vele plekken in de samenleving, zoals sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, buurthuizen, musea, winkels, kinderopvang, tuincentra.


Via DemenTalent kunnen mensen met dementie een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Dat zij nuttig werk kunnen doen en zo het gevoel hebben dat ze van toegevoegde waarde zijn heeft een positief effect op hun eigen waarde. Deelnemers aan DemenTalent ervaren tevens minder klachten zoals lusteloosheid, angst en depressie en ervaren meer positieve gevoelens. Ook verbetert het hun cognitieve vermogens. Mantelzorgers voelen zich emotioneel minder belast. Daarnaast is DemenTalent per deelnemer goedkoper dan diverse andere vormen van dagbesteding.


Meer informatie?

Herkent u zichzelf of een persoon in uw omgeving die geschikt is om mee te doen aan DemenTalent? Neem dan contact op voor een intakegesprek. Zowel partners, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen contact opnemen.

Mail naar info@sunenz.nl
"Mijn automatische piloot is kapot"

Hanneke Visser is bijna 57 jaar en heeft Alzheimer. Ze is de eerste vrijwilliger bij het project DemenTalent en doet vrijwilligerswerk op het dagcentrum van ZuidOostZorg.