DemenTalent geeft mensen met dementie de mogelijkheid biedt om hun talenten te (her)ontdekken en te blijven deelnemen aan de samenleving. Binnen het project DemenTalent worden talenten van mensen met dementie gematcht met een geschikte plek om vrijwilligerswerk te doen.
Sûnenz is kartrekker van het project in de gemeente Ooststellingwerf.


DemenTalent heeft als doel om mensen met dementie te helpen om hun talenten en vaardigheden te benutten, ondanks de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt. DemenTalent brengt de talenten en interesses van mensen met dementie in kaart en koppelt hen aan passende vrijwilligersfuncties in de omgeving. Het biedt hen de kans om actief te blijven, hun tijd op een zinvolle manier te besteden en een gevoel van eigenwaarde te behouden.


Met nieuwe deelnemers aan het project DemenTalent wordt een uitgebreid intakegesprek gevoerd om hun talenten, interesses en de mogelijkheden in kaart te brengen. Vervolgens wordt er passend vrijwilligerswerk bij gezocht. Inmiddels zijn er landelijk mensen met dementie als vrijwilliger actief op vele plekken in de samenleving, zoals sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, buurthuizen, musea, winkels, kinderopvang, tuincentra.


Via DemenTalent kunnen mensen met dementie een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Dat zij nuttig werk kunnen doen en zo het gevoel hebben dat ze van toegevoegde waarde zijn heeft een positief effect op hun eigen waarde. Deelnemers aan DemenTalent ervaren tevens minder klachten zoals lusteloosheid, angst en depressie en ervaren meer positieve gevoelens. Ook verbetert het hun cognitieve vermogens. Mantelzorgers voelen zich emotioneel minder belast.

Hier vind je al onze vrijwilligerswerkplekken!

Meer informatie?

Herkent u zichzelf of een persoon in uw omgeving die geschikt is om mee te doen aan DemenTalent? Neem dan contact op voor een intakegesprek. Zowel partners, mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen contact opnemen. 

Ingrid Dijkstra, projectleiderT 06-83177351E i.dijkstra@sunenz.nl

Jeannette Janssen, projectbegeleiderT 06-20100806E j.janssen@sunenz.nl

"Mijn automatische piloot is kapot"

Hanneke Visser is bijna 57 jaar en heeft Alzheimer. Ze is de eerste vrijwilliger bij het project DemenTalent en doet vrijwilligerswerk op het dagcentrum van ZuidOostZorg.

"Dit past precies in mijn straatje"

Lammert Krol (79) kreeg vijf jaar geleden de diagnose Alzheimer. Hij doet sinds kort vrijwilligerswerk bij de wandeltuin en kas bij Stellinghaven Oosterwolde.

"Het is zoveel meer dan een broodje"

Ale Kort is directeur van Personenvervoer Kort, een taxibedrijf gevestigd in Oosterwolde. Sinds enkele maanden verzorgt een vrijwilliger van DemenTalent er wekelijks de lunch op vrijdag en dit bevalt uitstekend, aldus Ale.

"Het is fijn dat ik iets voor een ander kan betekenen"

Dat je als iemand met dementie zeker nog iets voor anderen kunt betekenen, is een feit. Sinds begin dit jaar is Lydi Bakkerals vrijwilliger actief bij de ouderengymnastiek in Stellinghaven en daar is ze een enorme aanvulling.

Foto: Fototekst