Partneroverzicht

De onderlinge samenwerking kenmerkt Sûnenz. We kennen elkaar, respecteren elkaar en hebben aandacht voor elkaars uitdagingen.
We zorgen er voor dat we elkaar regelmatig ontmoeten en gaan een discussie zeker niet uit de weg.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten, kansen en partners met wie we kunnen samenwerken en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze doelstellingen. Zo breiden we ons netwerk uit, delen we onze overtuigingen en werken we samen aan gezondheid.

Alleen samen kunnen we de dag van morgen beter maken dan vandaag.

Wij moeten en willen meepraten. Onderdeel zijn van de samenleving.
Wij zijn innovatief en altijd nieuwsgierig. Jong van geest maar met jaren ervaring.
Wij hebben één belang, de gezondheid van ons allemaal. 
Samen werken aan zorg op maat voor iedereen, van nul tot honderd en meer.
Wij bieden psychische ondersteuning. Dit doen wij met ons hoofd en met ons hart: met kennis en gevoel.
Wij gaan voor de beste zorg in NoordNederland. Dat doen wij samen als team. Zorg goed voor elkaar!

Huisartsencoöperatie

De beste zorg voor de Friese patiënt. Dat doen wij door samen te werken met huisartsen en specialisten.
Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan een betrokken en actieve samenleving met een sterke sociale samenhang.
Sport & bewegen is leuk, gezond en goed voor ons lichaam en geest. Het stimuleren van gezond gedrag is onze missie.
Wij zijn gastvrij en toegankelijk. We zoeken altijd samen naar de beste zorg oplossing voor klachten en problemen.
Elke dag weer zie ik het effect van elkaar kennen en slim samen werken. Kennis delen, oprecht nieuwsgierig zijn naar elkaar en samen nieuwe (onbekende) paden bewandelen. Dat is de kracht van het netwerk Sûnenz. 

Ook onderdeel uitmaken van dit netwerk? Dat kan natuurlijk!

Neem vrijblijvend contact met mij. Dan gaan we samen ontdekken hoe we kunnen samen werken aan gezondheid.

Inez Overwijk - Metselaar, Programmamanager Sûnenz - info@sunenz.nl

Bij ons kan je zonder stigma werken aan je (r)entree. Ongeacht je achtergrond.
Wij leveren zekere medische diagnostiek en advies voor al onze klanten.
Wij coachen in (on)bewuste processen waardoor je de weer kracht terugvindt.

Gezond Fryslân

Wij bevorderen gezondheid en gaan het voorkomen van gezondheidsproblemen.
Wij werken met veel passie aan de zorg en behandeling die past bij ieder individu.
Wij helpen om uitdrukking te geven aan emoties, gedachtes en wensen.
Onze hulp kost niks, is tijdelijk en gelijkwaardig. Wij staan altijd naast elkaar.
Wij helpen bij het (weer) perspectief hebben op meer kwaliteit van leven.
Soms kan je niet alles meer en moet je je aanpassen. Wij delen onze ervaringen.
Ook bij het ouder worden blijft de behoefte aan persoonlijke zorg bestaan.
Met onze achtergrond en de nieuwste technieken zorgen wij voor het gebit.

Wij luisteren

Wij luisteren, kennen onze klanten en stemmen het hoortoestel op wens af.
Wij bieden de zorg die goed is voor de ogen. Samen zorg wij goed voor ogen.
Ieders eigenschappen, omstandigheden en wensen is ons leidraad.

Hulp en advies nodig? Wij begrijpen wat er nodig is en helpen verder.

Wij hebben service en kwaliteit hoog in ons vaandel staan.
De beste zorg voor onze patiënten, op elke locatie, op elk moment van de dag.
Het gezelligste uitje in het donker. Gezelligheid op een unieke locatie.
Wij bieden aandacht, inzicht en behandeling van chronische pijn.
Wij bieden een unieke manier om gezond en sterk te worden.
Alles onder één dak. Heerlijke verwennen, genieten en relaxen!
‘Je mag zijn wie je bent'.  Alle kinderen ongeacht afkomst, geloof of religie zijn welkom.
Wij zorgen ervoor dat onze klanten de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Wij zorgen er voor dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de uitvaart.
Fysiotherapie, sport, werk en algehele gezondheid, dat zijn onze vier pijlers.
Elke week samen wandelen in de buurt van de eigen woonplaats.
 Je voelt je relaxed, fitter, helderder en weer met beide benen op de grond.
Het Parkinson Café is een plek waar wij ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Wij innoveren samen en kijken over de grenzen van ons eigen vakgebied.
Door grenzen te verleggen bereik je meer. Wij versterken talenten.
Zeg ‘ja’ tegen uitdagingen, alleen dan zul je wat beleven.
Wij inspireren en ondersteunen een ieder op de eigen persoonlijke weg.