Voor verwijzers

Sûnenz richt zich op twee doelstellingen: het stimuleren van een actieve leefstijl bij ouderen én het ondersteunen van huisartsen met diagnostiek en behandeling van (kwetsbare) oudere patienten. Deze geriatrische expertise bieden wij aan via het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum (GABC). Daarnaast bieden wij Eerstelijns Verblijf (ELV).

Via Zorgdomein kunt u uw patienten doorverwijzen naar het aanbod van Sûnenz:

Behandelaanbod

GABC

Heeft u als huisarts behoefte aan extra expertise maar is een verwijzing naar geriater niet van toepassing? Dan kunt u een beroep doen op het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum (GABC).      De specialist ouderengeneeskunde bekijkt samen met de geriatrie verpleegkundige naar de patiënt en diens omgeving. Samen met u als huisarts, brengen zij alles in kaart. Afhankelijk van de uitkomst kunnen de fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog betrokken zijn bij het onderzoek en/of de behandeling. Indien nodig vindt er overleg plaats met de geriater van Nij Smellinghe en de ouderenpsychiater van Van Andel.

Verwijzing vindt plaats via Zorgdomein.‬

Regiopoli

Het doel van de Regiopoli is het toegankelijk maken van medisch specialistische kennis in de 1e lijn. Na verwijzing via Zorgdomein, kan de patiënt binnen twee weken terecht op de Regiopoli in Sûnenz. Een consult valt niet onder het eigen risico van de patiënt. Aanvullend onderzoek als ECG, bloedafname en röntgenfoto vallen hier wel onder, evenals een pessarium. Voor de volgende consulten kunt u een afspraak maken op de Regiopoli: Gynaecologie, Orthopedie, MDL, Dermatoloog, KNO, urologie, spreekuur kaderhuisarts bewegingsapparaat, proctologie en oogarts. Vragen? Bel met Bert Brouwer 06 38 22 58 86.

Kleine Verrichtingen

Voor kleine verrichtingen kunt u als huisarts uw patiënt doorverwijzen naar Sûnenz. Een huisarts met chirurgische ervaring voert de behandeling uit. Lees hier de ICPC verwijsindicaties.

Als huisarts blijft u hoofdbehandelaar. Nacontrole vind in overleg plaats bij Sûnenz of bij de eigen huisarts. Net als bij de Regiopoli valt ook dit consult niet onder de eigen risico van de patiënt. De Huisartsencoöperatie Zuidoost Friesland bevordert de overdracht van kennis tussen de 2e en 1e lijn en organiseert hiervoor diverse scholingen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Bert Brouwer 06 38 22 58 86.

BasisGGZ

Voor patiënten met milde tot matig ernstige psychische klachten bieden wij eerstelijns Basis GGZ. Wanneer er sprake is van een psychische stoornis kunt u vanuit Zorgdomein doorverwijzen voor een behandeling bij één van onze psychologen.

Na het intakegesprek wordt een eventuele diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. 

Neem contact op met het Informatie- en Adviescentrum: 0800 - 571 71 71

Casemanager Dementie

Als huisarts kunt u patiënten met verschijnselen van dementie doorverwijzen naar de casemanagers dementie. Deze specialisten zijn in dienst  van ZuidOostZorg en De Friese Wouden (Kwadrantgroep) en ondersteunen en begeleiden mensen (en naasten) bij geheugenverlies en dementie.

Zij zijn de vaste contactpersoon de patiënt met dementie en zijn of haar sociale netwerk. Bel voor verwijzen: 088-5120354

Behandeldienst

De Behandeldienst bestaat uit: specialisten ouderengeneeskunde, artsen en verpleegkundig specialisten. Zij werken samen met psychologen, diëtisten, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, wondverpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

Middels intercollegiaal overleg met de verwijzer gaan wij voor de beste zorg en ondersteuning voor de klant.

Bel op werkdagen (0512) 571 843.